HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

31/07/2019 08:49 | Lượt xem: 8371

GIẤY TỜ + CÁC KHOẢN PHÍ + THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

(HỆ CAO ĐẲNG)

 

GIẤY TỜ + CÁC KHOẢN PHÍ + THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

(HỆ TRUNG CẤP)

 

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

♦♦♦♦♦♦