Hoạt động tháng Thanh niên tiến tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3/2019: Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ đi về nguồn tại di tích lịch sử Trung Ương Cục Miền Nam, núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài - Tỉnh Tây Ninh