DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH 2020 - ĐỢT 2

28/09/2020 15:46 | Lượt xem: 2913

Danh sách này gồm 2 phần: 

• Phần 1: Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng

• Phần 2: Danh sách trúng tuyển hệ Trung Cấp 


 TỔNG HỢP DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 9 (cập nhật đến ngày 16/10/2020)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học đến 19/10/2020)


 

 TỔNG HỢP DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 8 (cập nhật đến ngày 6/10/2020)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học đến 15/10/2020)


 TỔNG HỢP DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 7 (cập nhật đến ngày 28/09/2020)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học đến 05/10/2020)

 

HỖ TRỢ ONLINE