DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH 2019 - ĐỢT 1

28/07/2019 00:37 | Lượt xem: 5327

Danh sách này gồm 2 phần: 

  • Phần 1: Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng
  • Phần 2: Danh sách trúng tuyển hệ Trung Cấp 

 

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 3

 

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 2

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 1