DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH 2019 - ĐỢT 2

09/08/2019 20:44 | Lượt xem: 5331

Danh sách này gồm 2 phần: 

• Phần 1: Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng

• Phần 2: Danh sách trúng tuyển hệ Trung Cấp 

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 11 (cập nhật ngày 23.9.2019)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học theo thời gian đợt 2)

 

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 10 (cập nhật ngày 10.9.2019)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học theo thời gian đợt 2)

 

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 9 (cập nhật ngày 03.9.2019)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học theo thời gian đợt 2)

 

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 8 (cập nhật ngày 27.8.2019)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học cùng thời gian với các thí sinh trúng tuyển đợt 1)

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 7 (cập nhật ngày 21.8.2019)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học cùng thời gian với các thí sinh trúng tuyển đợt 1)

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 6 (cập nhật ngày 19.8.2019)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học cùng thời gian với các thí sinh trúng tuyển đợt 1)

 

 

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 5 (cập nhật ngày 13.08.2019)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học cùng thời gian với các thí sinh trúng tuyển đợt 1)

 

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 4 

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học cùng thời gian với các thí sinh trúng tuyển đợt 1)