GIỚI THIỆU LỚP Nghiệp vụ Bàn - Chứng chỉ / Chứng nhận
Loading...

GIỚI THIỆU LỚP Nghiệp vụ Bàn - Chứng chỉ / Chứng nhận

✔️ Học phí: 1.200.000đ hoặc 3.000.000đ/khóa 


⌛️ Thời gian đào tạo:  từ 4 đến 5 tuần hoặc 3 tháng

Giá dịch vụ:

3.000.000 đ
  • Chia sẻ qua viber bài: GIỚI THIỆU LỚP Nghiệp vụ Bàn - Chứng chỉ / Chứng nhận

--- Lớp cấp giấy chứng nhận ---  

✴️ Học phí: 1.200.000 đ / khóa / học viên

✴️ Thời gian đào tạo:  4 - 5 tuần

✴️ Lịch học : Các ngày trong tuần (Thời khóa biểu được sắp sau khi khai giảng, dựa vào nhu cầu thực tế mà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học viên khi tham gia khóa học).


--- Lớp cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ---  

✴️ Học phí:3.000.000 đ / khóa / học viên

✴️ Thời gian đào tạo:  3 tháng

✴️ Lịch học : Các ngày trong tuần (Thời khóa biểu được sắp sau khi khai giảng, dựa vào nhu cầu thực tế mà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học viên khi tham gia khóa học).


 

NHẤP VÀO CHUYÊN TRANG VỀ LỚP NGẮN HẠN CỦA TRƯỜNG

 

Dịch vụ hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này