GIỚI THIỆU LỚP Tiếng anh chuyên ngành Khách sạn - Chứng nhận
Loading...

GIỚI THIỆU LỚP Tiếng anh chuyên ngành Khách sạn - Chứng nhận

✔️ Học phí:1.500.000 đ / khóa / học viên


⌛️ Thời gian đào tạo:  từ 6 đến 7 tuần


✔️ Lịch học : Các ngày trong tuần 

Giá dịch vụ:

1.500.000 đ
  • Chia sẻ qua viber bài: GIỚI THIỆU LỚP Tiếng anh chuyên ngành Khách sạn - Chứng nhận

--- Lớp cấp giấy chứng nhận ---  

⭐️ Học phí:1.500.000 đ / khóa / học viên

⭐️ Thời gian đào tạo:  6-7 tuần

⭐️ Lịch học : Các ngày trong tuần (Thời khóa biểu được sắp sau khi khai giảng, dựa vào nhu cầu thực tế mà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học viên khi tham gia khóa học).NHẤP VÀO CHUYÊN TRANG VỀ LỚP NGẮN HẠN CỦA TRƯỜNG

 

Dịch vụ hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này