PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP
Loading...

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

Giá dịch vụ:

Liên Hệ
  • Chia sẻ qua viber bài: PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

1. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: 0292.3.815 252

- Email: http://tcdlct@gmail.com


2. Chức năng nhiệm vụ

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại;

- Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý nhân sự, công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức

- Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ - viên chức; công tác bảo vệ nội bộ, thi đua - khen thưởng và kỷ luật.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV;  tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính và tài sản của trường theo quy định của Nhà nước

- Tham mưu Hiệu trưởng triển khai các công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Quản lý các khâu vệ sinh, an ninh trật tự, y tế, thiết bị trong toàn trường.


 3. Cơ cấu tổ chức

Stt

Họ tên

Chức vụ

1

Bà Trần Thị Minh Tâm

Trưởng phòng

2

Bà Hồ Thị Như Nga

P. Trưởng phòng,

Kế toán trưởng

3

Ông Nguyễn Xuân Định

Chuyên viên

4

Bà Phạm Thị Xuân

Chuyên viên

5

Bà Mai Lê Đặng Ngọc Dung

Kế toán viên

6

Bà Phạm Thanh Hương

Chuyên viên

7

Ông Trần Quốc Dũng

Chuyên viên

8

Bà Nguyễn Trường Anh Thi

Chuyên viên

9

Ông Lê Trung Kiên

Nhân viên

10

Bà Huỳnh Cẩm Nhung

Nhân viên


 

Menu dịch vụ

Loading...

Dịch vụ hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này