Khoa Kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành
Loading...

Khoa Kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành

Giá dịch vụ:

Liên Hệ
  • Chia sẻ qua viber bài: Khoa Kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA

Tên khoa           :   KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN - CƠ SỞ NGÀNH

Văn phòng khoa:   Tầng trệt Khu Hiệu Bộ, cạnh văn phòng khoa Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn

2.  CHỨC NĂNG CỦA KHOA

Khoa Kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ thực hiện các chức năng sau đây:

- Giảng dạy các học phần kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành về Anh văn và Chính trị, Tin học , Tổng quan Du lịch  cho Học sinh - sinh viên các ngành hệ chính quy 

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành nhằm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành du lịch

 

Menu dịch vụ

Loading...

Dịch vụ hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này