Khoa Quản trị Chế biến món ăn
Loading...

Khoa Quản trị Chế biến món ăn

Giá dịch vụ:

Liên Hệ
  • Chia sẻ qua viber bài: Khoa Quản trị Chế biến món ăn

 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA

Tên khoa            :    KHOA QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Văn phòng khoa :    Tầng 1 Khu Hiệu Bộ

2.  CHỨC NĂNG CỦA KHOA

Khoa Quản trị Chế biến món ăn Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ thực hiện các chức năng sau đây:

- Đào tạo trình độ Trung cấp ngành:Kỹ thuật Chế biến món ăn

- Giảng dạy các học phần vềKỹ thuật Chế biến món ăn Căn bản vàKỹ thuật chế biến món ăn Nâng cao cho học viên các lớp ngắn hạn.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Quản trị Chế biến món ăn nhằm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành du lịch

 

Dịch vụ hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này