Khoa Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn du lịch
Loading...

Khoa Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn du lịch

Giá dịch vụ:

Liên Hệ
  • Chia sẻ qua viber bài: Khoa Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn du lịch

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA

Tên khoa           :  KHOA QUẢN TRỊ LỮ HÀNH - HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Văn phòng khoa:  Tầng trệt Khu Hiệu Bộ, cạnh phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

2.  CHỨC NĂNG CỦA KHOA

Khoa Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn du lịch Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ thực hiện các chức năng sau đây:

- Đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành: Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn du lịch

- Đào tạo trình độ Trung cấp các ngành: Hướng dẫn du lịch

- Giảng dạy các học phần về nghiệp vụ Hướng dẫnnghiệp vụ Điều hành, nghiệp vụ Du lịch cộng đồng cho học viên các lớp ngắn hạn.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Quản trị lữ hành - Hướng dẫn du lịch nhằm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành du lịch

 

Menu dịch vụ

Loading...

Dịch vụ hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này