1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA 

Tên khoa            :    KHOA QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Văn phòng khoa :    Tầng 1 Khu Hiệu Bộ, cạnh phòng họp

2.  CHỨC NĂNG CỦA KHOA

Khoa Quản trị Nhà hàng - Khách sạn Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ thực hiện các chức năng sau đây:

- Đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành: Quản trị Khách sạn, Quản trị Nhà hàng

- Đào tạo trình độ Trung cấp các ngành: Quản lý & Kinh doanh Khách sạn, Nghiệp vụ Lễ tân, Nghiệp vụ Nhà hàng

- Giảng dạy các học phần về nghiệp vụ Quản lý Nhà hàng - Khách sạn và nghiệp vụ Lễ tân, nghiệp vụ Buồng, nghiệp vụ Bàn, Kỹ thuật  pha chế thức uống cho học viên các lớp ngắn hạn.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Quản trị Nhà hàng - Khách sạn nhằm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành du lịch