Khoa Quản trị Nhà hàng - Khách sạn và Chế biến món ăn
Loading...

Khoa Quản trị Nhà hàng - Khách sạn và Chế biến món ăn

Giá dịch vụ:

Liên Hệ
  • Chia sẻ qua viber bài: Khoa Quản trị Nhà hàng - Khách sạn và Chế biến món ăn

 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA

Tên khoa            :    KHOA QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN VÀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Văn phòng khoa :    Tầng 1 Khu Hiệu Bộ

 

2.  CHỨC NĂNG CỦA KHOA

Khoa Quản trị Nhà hàng - Khách sạn và Chế biến món ăn Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ thực hiện các chức năng sau đây:

- Đào tạo trình độ Cao đẳng ngành: Quản trị Khách sạnQuản trị Khách sạn

- Đào tạo trình độ Trung cấp ngành: Quản lý và Kinh doanh Khách sạn ; Nghiệp vụ Lễ tân; Nghiệp vụ Nhà hàng

- Đào tạo trình độ Trung cấp ngành: Kỹ thuật Chế biến món ăn

- Giảng dạy các học phần về nghiệp vụ Quản lý Nhà hàng - Khách sạn và nghiệp vụ Lễ tân, nghiệp vụ Buồng, nghiệp vụ Bàn, Kỹ thuật  pha chế thức uống, Kỹ thuật Chế biến món ăn Căn bản và Kỹ thuật chế biến món ăn Nâng cao; Kỹ thuật chế biến bánh Âu căn bản cho học viên các lớp ngắn hạn.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Quản trị Nhà hàng - Khách sạn và Quản trị Chế biến món ăn nhằm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành du lịch

CẬP NHẬT CÁC THÔNG TIN VỀ KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG
VÀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

 

Menu dịch vụ

Loading...

Dịch vụ hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này