PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Loading...

PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Giá dịch vụ:

Liên Hệ
  • Chia sẻ qua viber bài: PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: 0292.3.817 487


2. Chức năng nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, tổ chức tuyển sinh và quản lý việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ có liên quan cho bậc học Hệ chính quy từ Trung cấp đến Cao đẳng.

- Phối hợp với các khoa tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo bậc học từ Trung cấp đến Cao đẳng. Phối hợp với các khoa chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc cố vấn học tập, công tác thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý toàn bộ hoạt động hợp tác với trong và ngoài nước nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Phối hợp với các khoa quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, giáo viên và tổ chức quản lý và thực hiện biên soạn giáo trình, tài liệu khoa học và tổ chức phát hành và quản lý sử dụng. Đồng thời quản lý Thư viện trường trong thời gian chưa đủ điều kiện tách ra thành đơn vị độc lập;
- Tổ chức và quản lý các lớp đào tạo ngắn hạn do trường thực hiện và các lớp liên kết đào tạo với trường do trường khác thực hiện.


 3. Cơ cấu tổ chức

Stt

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Võ Đăng Khoa

P. Trưởng phòng

2

Ông Võ Minh Trí

P. Trưởng phòng

3

Bà Nguyễn Hoàng Thúy Linh

Chuyên viên

4

Bà Huỳnh Kim Tuyền

Chuyên viên

5

Ông Trương Nhật Toàn

Chuyên viên

6

Bà Lê Thị Hồng Liên

Chuyên viên

7

Bà Đoàn Thị Yến Quyên

Chuyên viên

8

Bà Trần Tú Yên

Chuyên viên

 

 

Menu dịch vụ

Loading...

Dịch vụ hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này