ctc.edu.vn
Loading...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

25/05/2020
683
Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của đơn vị.

Tin tức