LỚP PHÁT TRIỂN VÀ KHÁC BIỆT HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH BỀN VỮNG
(Từ ngày 20/10 đến 21/10/2020)

????Tổ chức Du lịch Bền vững Thụy Sĩ phối hợp cùng Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ đã tổ chức thành công khoá đào tạo Sản phẩm du lịch và khác biệt hoá sản phẩm du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

✅ Khóa tập huấn có sự tham gia của chuyên gia Chương trình du lịch bền vững Thụy Sỹ (SSTP), giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ và các nhà quản lý doanh nghiệp Du lịch – Lữ hành thuộc Hiệp Hội Du lịch Cần Thơ , những người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.


LỚP ĐÀO TẠO VIÊN DU LỊCH BỀN VỮNG ToT
(Từ ngày 5/11 đến 10/11/2020)

????Tổ chức Du lịch Bền vững Thụy Sĩ phối hợp cùng Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ đã tổ chức thành công khoá đào tạo Đào tạo viên du lịch bền vững nhằm tăng cường hiệu quả về đào tạo & tư vấn du lịch cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Cần Thơ

✅ Khóa tập huấn có sự tham gia của chuyên gia Chương trình du lịch bền vững Thụy Sỹ (SSTP) và các đại diện doanh nghiệp du lịch cùng các giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch.