Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đến thăm và làm việc với Trường

22/04/2019 23:46 | Lượt xem: 2940

Ngày 14/3/2019: Tổng Cục trưởng và các lãnh đạo đại diện Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ.