DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH 2020 - ĐỢT 1

21/07/2020 20:44 | Lượt xem: 6905

Danh sách này gồm 2 phần: 

• Phần 1: Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng

• Phần 2: Danh sách trúng tuyển hệ Trung Cấp 

DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 1 (cập nhật ngày 21/7/2020)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học theo thời gian từ 07-18/08/2020)

 


DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 2 (cập nhật ngày 6/8/2020)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học theo thời gian từ 07-18/08/2020)