DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH 2020 - ĐỢT 1

21/07/2020 20:44 | Lượt xem: 12919

Danh sách này gồm 2 phần: 

• Phần 1: Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng

• Phần 2: Danh sách trúng tuyển hệ Trung Cấp 


 TỔNG HỢP DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 6 (cập nhật đến ngày 17/09/2020)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học đến 21/9/2020)


 TỔNG HỢP DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 5 (cập nhật đến ngày 09/09/2020)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học đến 16/9/2020)


 TỔNG HỢP DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 4 (cập nhật đến ngày 01/09/2020)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học đến 4/9/2020)


TỔNG HỢP DANH SÁCH THÔNG BÁO LẦN 3 (cập nhật đến ngày 19/08/2020)

(Thí sinh trong danh sách này làm hồ sơ nhập học trong tháng 08/2020)

 

 

HỖ TRỢ ONLINE