Các bạn sinh viên Khoa Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn du lịch khóa 4 của trường đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong Tour tham quan, thực tập tại Đồng bằng Sông Cửu Long và Campuchia.