Thông báo về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2020
Loading...

Thông báo về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2020

Ngày đăng:

23/09/2020

Lượt xem:

669

THÔNG BÁO

Công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1)

 và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi); Hội đồng thi đã tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành.

Sau khi hoàn tất quy trình chấm thi và không có thí sinh nào nộp đơn xin phúc khảo Vòng 1 (trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo kết quả điểm thi Vòng 1), Hội đồng thi thông báo:

  1. Danh sách kết quả của 10 thí sinh đạt Vòng 1:

(Phụ lục 1 kèm theo)

2. Thông báo lịch thi Vòng 2 như sau:

- Thời gian: Ngày 30 tháng 9 năm 2020

+ Lịch thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành dành cho ngạch Chuyên viên: (Phụ lục 2 kèm theo);

+ Lịch thi thực hành giảng dạy dành cho ngạch Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III): (Phụ lục 3 kèm theo).

- Địa điểm thi: Khối Giảng đường Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, Khu vực 3 Sông Hậu (Cồn Khương), P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

3. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi:

3.1. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự.

3.2. Xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và triển khai thực hiện.

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ ĐẠT VÒNG 1

(Ban hành kèm theo Thông báo số 177/TB-HĐTVC.2020 ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ)

 

TT

TT theo vị trí dự tuyển

Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự tuyển

Số báo danh

Điểm thi Vòng 1

Kết quả Vòng 1

Nam

Nữ

 

 

Kiến thức chung

Ngoại ngữ

Tin học

 

1

3

Trần Đổ Huệ Minh

 

07/7/1990

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) giảng dạy các môn văn hóa học, tuyến điểm du lịch

VC2

51/60

26/30

19/30

Đạt

2

1

Trần Nguyên Thảo

 

18/6/1996

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) giảng dạy nghiệp vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch

VC3

52/60

29/30

20/30

Đạt

3

4

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

22/12/1996

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng, khách sạn

VC4

52/60

Miễn thi

20/30

Đạt

4

5

Phạm Trút Thùy

 

03/8/1990

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng, khách sạn

VC5

43/60

Miễn thi

21/30

Đạt

5

1

Ngô Huỳnh Xuân Thanh

 

12/8/1989

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) giảng dạy các môn quản trị chất lượng dịch vụ du lịch, chăm sóc khách hàng

VC6

45/60

15/30

18/30

Đạt

6

1

Phạm Thanh Hương

 

01/02/1989

Chuyên viên làm công tác chế độ chính sách, lao động tiền lương

VC7

44/60

20/30

15/30

Đạt

7

1

Phạm Thị Xuân

 

08/11/1986

Chuyên viên làm công tác quản trị cơ sở vật chất, quản lý tài sản, kiêm nhiệm công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật

VC8

53/60

19/30

19/30

Đạt

8

1

Trương Nhật Toàn

11/10/1986

 

Chuyên viên làm công tác quản lý, tổng hợp điểm các khóa, lớp hệ chính quy

VC9

39/60

18/30

Miễn thi

Đạt

9

1

Mai Hà Thanh

 

23/9/1997

Chuyên viên làm công tác tuyển sinh hệ chính quy, liên kết đào tạo

VC10

54/60

20/30

20/30

Đạt

10

2

Trần Tường Vi

 

20/11/1998

Chuyên viên làm công tác tuyển sinh hệ chính quy, liên kết đào tạo

VC11

55/60

20/30

20/30

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

LỊCH THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO NGẠCH CHUYÊN VIÊN

(Ban hành kèm theo Thông báo số 177/TB-HĐTVC.2020 ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ)

 

Ngày, tháng, năm

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

30/9/2020

07 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút

Gọi thí sinh vào phòng thi

Phổ biến quy chế thi

Phòng thi số 1, tầng 1 Khối Giảng đường

08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút

 

Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành

Phòng thi số 1, tầng 1 Khối Giảng đường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

LỊCH THI THỰC HÀNH GIẢNG DẠY DÀNH CHO NGẠCH GIẢNG VIÊN GDNN LÝ THUYẾT (HẠNG III)

(Ban hành kèm theo Thông báo số 177/TB-HĐTVC.2020 ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ)

 

Ngày, tháng, năm

Thời gian

Vị trí dự tuyển

Địa điểm

30/9/2020

07 giờ 30 phút đến 08 giờ 15 phút

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) giảng dạy các môn văn hóa học, tuyến điểm du lịch

Phòng thi số 2, tầng 1 Khối Giảng đường

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút

 

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) giảng dạy nghiệp vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch

Phòng thi số 2, tầng 1 Khối Giảng đường

07 giờ 30 phút đến 08 giờ 15 phút

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng, khách sạn

Phòng thi số 3, tầng 1 Khối Giảng đường

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút

 

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng, khách sạn

Phòng thi số 3, tầng 1 Khối Giảng đường

07 giờ 30 phút đến 08 giờ 15 phút

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) giảng dạy các môn quản trị chất lượng dịch vụ du lịch, chăm sóc khách hàng

Phòng thi số 4, tầng 1 Khối Giảng đường

 

  • Chia sẻ qua viber bài: Thông báo về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2020
  • Chia sẻ qua reddit bài:Thông báo về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2020

Từ khóa:

 

BÀI VIẾT / TIN TỨC