CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
Loading...

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Ngày đăng:

13/05/2019

Lượt xem:

1512
- Căn cứ nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
- Thông tư 09/2016/TTLT- BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 30/3/2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP,

 

1. Đối tượng và hồ sơ xét miễn, giảm học phí (MGHP):


SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN 100% HỌC PHÍ


ĐỐI TƯỢNG 1

Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Cụ thể:
-   SV là con của người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động CM từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945
-   SV là con của Anh hùng LLVTND; con của Anh hùng LĐ trong thời kỳ kháng chiến
-   SV là con của liệt sỹ
-   SV là con thương binh
-   SV là con bệnh binh
-   SV là con của người được hưởng chính sách như thương binh
-   SV là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

HỔ SƠ

(Các bản sao phải có chứng thực hoặc phải có bản chính để đối chiếu)
1. Đơn đề nghị MGHP.
2. Giấy xác nhận là con của đối tượng chính sách do Phòng LĐTBXH Quận, (huyện) cấp.
3. Bản sao thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, thẻ liệt sỹ, giấy chứng nhận người nhiễm chất độc hóa học hoặc Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng có công chứng.
4. Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.
 

 

ĐỐI TƯỢNG 2

SV mồ côi không có nguồn nuôi dưỡng, tuổi không quá 22 (theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP đối với đối tượng được bảo trợ xã hội)

- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
- Mồ côi cả cha và mẹ;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;
- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

HỔ SƠ

(Các bản sao phải có chứng thực hoặc phải có bản chính để đối chiếu)
1. Đơn đề nghị MGHP 
2. Giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc giấy chứng tử của cha và mẹ do UBND xã cấp.
3. Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;
4. Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ĐỐI TƯỢNG

3

SV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

HỔ SƠ

(Các bản sao phải có chứng thực hoặc phải có bản chính để đối chiếu)
1. Đơn đề nghị MGHP .
2. Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã xác nhận.
3. Quyết định về việc trợ cấp XH của chủ tịch UBND huyện cấp;
4. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã cấp hoặc xác nhận.
5. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu

 

ĐỐI TƯỢNG 4

SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tưởng Chính phủ.

HỔ SƠ

(Các bản sao phải có chứng thực hoặc phải có bản chính để đối chiếu)
1. Đơn đề nghị MGHP 
2. Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số.
3. Bản sao có công chứng Sổ hộ khẩu.
4. Bản sao Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo có công chứng hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND xã, phường cấp.

 

ĐỐI TƯỢNG 5

Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn.
(Các dân tộc: La Hủ; La Ha; Pà Thẻn; Lự; Ngái; Chứt; Lô Lô; Mảng; Cống; Cờ Lao; Bố Y; Si La; Pu Péo; Rơ Măm; BRâu; Ơ Đu)

HỔ SƠ

(Các bản sao phải có chứng thực hoặc phải có bản chính để đối chiếu)
1. Đơn đề nghị MGHP 
2. Bản sao trích lục giấy khai sinh 
3. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.

 

ĐỐI TƯỢNG 6

Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

HỔ SƠ

(Các bản sao phải có chứng thực hoặc phải có bản chính để đối chiếu)
1. Đơn đề nghị MGHP 
2. Bản sao trích lục giấy khai sinh 
3. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.
4. Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS.

SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ


ĐỐI TƯỢNG 7

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

HỔ SƠ

(Các bản sao phải có chứng thực hoặc phải có bản chính để đối chiếu)
1. Đơn đề nghị MGHP 
2. Bản sao trích lục giấy khai sinh 
3. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.

SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ


ĐỐI TƯỢNG 8

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp đư­ợc hư­ởng trợ cấp thường xuyên

HỔ SƠ

(Các bản sao phải có chứng thực hoặc phải có bản chính để đối chiếu)
1. Đơn đề nghị MGHP 
2. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu. 
3. Bản sao công chứng Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.
4. Giấy xác nhận là con đối tượng chính sách do Phòng Lao động thương binh xã hội huyện cấp.

 

2. Quy định về miễn, giảm học phí:

•  Việc miễn, giảm học phí cho SV được thực hiện tại trường nơi SV đang học tập. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho SV thuộc đối tượng quy định và được cấp 10 tháng/năm (5 tháng/học kỳ - mức cấp bù học phí cho các trường theo khung học phí của từng nhóm ngành được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ).

•  Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí tại một trường duy nhất.

•  Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với SV thuộc diện được miễn, giảm trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo.

•  Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với các học phần chính, không áp dụng cho các học phần trả nợ cũng như chỉ áp dụng đối với 2 học kỳ chính, không áp dụng đối với học kỳ hè và học kỳ dự thính (nếu có).

  • Chia sẻ qua viber bài: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
  • Chia sẻ qua reddit bài:CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Từ khóa:

 

BÀI VIẾT / TIN TỨC